+357 22 667722 / +357 22 667990 cy.hunt.fed@cytanet.com.cy
Home 9 Νέα 9 ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΚΑΜΑ – ΟΡΓΙΩΔΕΣ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΚΑΜΑ – ΟΡΓΙΩΔΕΣ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

από | Ιούν 6, 2022 | Νέα

Οργιώδες παρασκήνιο, πιέσεις και πολιτικές ακόμα παρεμβάσεις για αλλαγή διαχρονικών θέσεων των πλέον αρμοδίων κυβερνητικών τμημάτων παρατηρούνται τις τελευταίες ημέρες με αφορμή τη συζήτηση για δεύτερη -και ίσως τελευταία φορά- την ερχόμενη Πέμπτη στην ad-hoc Επιτροπή για την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του υπό εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου Ακάμα. Επίσης, το θέμα θα συζητηθεί την ερχόμενη Τετάρτη από κοινού σε δύο επιτροπές της Βουλής, στην Εσωτερικών και στην Περιβάλλοντος. 

Ξενίζει η αλλαγή στάσης της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας η οποία μόλις χθες απέστειλε νέα επιστολή προς το Τμήμα Περιβάλλοντος ακυρώνοντας ουσιαστικά τις πάγιες θέσεις της όπως είχαν εκφραστεί επανειλημμένως και ιδιαίτερα από τα πολύ αρχικά στάδια εκπόνησης του υπό εξέταση Τοπικού Σχεδίου, αλλά και στη συνέχεια μετά την έκδοση της γνωμοδότησης της Περιβαλλοντικής Αρχής ημερομηνίας 7/10/2021, και αφορούν ειδικότερα διάφορα επιμέρους θέματα αλλά και γενικότερα το μεγάλο θέμα της διάσπαρτης δόμησης και της μη συμπαγούς ανάπτυξης στη Χερσόνησο του Ακάμα.

Σημαντική παρέμβαση στο θέμα έκανε χθες η Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγίου επικρίνοντας την Υπηρεσία Θήρας για την αλλαγή στάσης και κάνοντας λόγω για πιθανά ιδιωτικά συμφέροντα που δρομολογούνται για την επιβολή του τοπικού σχεδίου Ακάμα τα οποία αντιστρέφουν τοποθετήσεις κρατικών υπηρεσιών. Σε ανακοίνωση η Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγίου επισημαίνει ότι ήταν ενήμερη για την αρνητική θέση της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας για το τοπικό σχέδιο Ακάμα. «Με ανησυχία και θυμό πληροφορηθήκαμε ότι νέα επιστολή έχει πάει από την ίδια υπηρεσία σήμερα (χθες) προς το Τμήμα Περιβάλλοντος και ακυρώνει τις θέσεις για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του προτεινόμενου σχεδίου που μόλις πριν μερικές μέρες διατύπωσε μετά από επιστημονικές μελέτες και τεκμηρίωση. Ουσιαστικά με την προτεινόμενη αλλαγή πολεοδομικής πολιτικής ο Ακάμας τσιμεντοποιείται, ενώ ανοίγει ο δρόμος και σε παρόμοιες αναπτύξεις σε άλλες περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές αλλά και αποτελεί κακό προηγούμενο για νέες διαφοροποιήσεις στις πολεοδομικές πολιτικές επόμενων κυβερνήσεων».

Η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ), σε δελτίο Τύπου αναφέρει ότι η Ομοσπονδία θέτει ως προτεραιότητες την προστασία της Χερσονήσου Ακάμα στο πλαίσιο συμμετοχής της ΟΠΟΚ στην αξιολόγηση τριών Σχεδίων Ανάπτυξης, την προστασία περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών με ιδιαίτερη οικολογική αξία, τη ριζική τροποποίηση και οριστική κατάργηση της πολιτικής ανέγερσης μεμονωμένης κατοικίας, την παρακολούθηση της διαδικασίας εναρμόνισης της νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με το Έβδομο Πρωτόκολλο της Σύμβασης της Βαρκελώνης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών της Μεσογείου και την αποτροπή της κατασκευής νέων κυματοθραυστών σε συγκεκριμένες περιοχές.

Η οργάνωση «Φίλοι του Ακάμα» εκφράζει την ανησυχία της για την κατάσταση του περιβάλλοντος στον Ακάμα. Η οργάνωση εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία της «για την καταπόνηση του περιβάλλοντος σε ολόκληρη την Κύπρο, από τον Ακάμα μέχρι την Καρπασία», προσθέτοντας ότι «οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί στη Χερσόνησο Ακάμα προκαλούν έντονες ανησυχίες». Ακόμη, σημειώνεται ότι η Κυβέρνηση «υλοποιεί σταδιακά τους σχεδιασμούς της για δραστική συρρίκνωση της προστατευόμενης περιοχής, τόσο σε έκταση όσο και στον βαθμό προστασίας». Επιπρόσθετα, υπογραμμίζεται ότι η ένταξη της περιοχής Natura2000-Χερσόνησος Ακάμα στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών «κρίθηκε από την Ε.Ε. ως ανεπαρκής όσον αφορά την προστασία των ειδών και οικοτόπων της», η κήρυξη του 75% της περιοχής σε εθνικό δασικό πάρκο άφησε «απέξω σημαντικές περιοχές που χρήζουν προστασίας και διαχείρισης ενώ το τοπικό σχέδιο που βρίσκεται αυτή την περίοδο υπό εξέταση περιέχει προτάσεις που θέτουν σε κίνδυνο την προστασία της φύσης, του τοπίου και της βιώσιμης ανάπτυξης των κοινοτήτων συνολικά».

Σοβαρές, αρνητικές, συσσωρευτικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις 

Τι έλεγε η Υπηρεσία Θήρας στις 17 Μαΐου 2022

Σοβαρές, αρνητικές, συσσωρευτικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις για τους στόχους διατήρησης της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) Χερσόνησος Ακάμα, εντοπίζει και επισημαίνει στην τοποθέτησή της η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, στα πλαίσια της διαδικασίας ειδικής οικολογικής αξιολόγησης (δέουσας εκτίμησης) για το αναθεωρημένο Τοπικό Σχέδιο Ακάμα. Η Υπηρεσία Θήρας σε σχετική επιστολή της, ημερομηνίας 17/5/2022, προς την Περιβαλλοντική Αρχή, στο πλαίσιο της λειτουργίας της Ad-Hoc Επιτροπής για την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, παρέχει απαντήσεις στα ερωτήματα που εγέρθηκαν από τα μέλη της εν λόγω επιτροπής και καταλήγει παραθέτοντας τις θέσεις της. Τα στοιχεία και οι θέσεις της Υπηρεσίας Θήρας, μεταξύ άλλων, υποδεικνύουν ότι δεν υιοθετήθηκαν οι νομικά δεσμευτικοί και ουσιώδεις όροι της αρχικής Γνωμάτευσης της Περιβαλλοντικής Αρχής, ημερομηνίας 7/10/2021, από το Πολεοδομικό Συμβούλιο.

Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία Θήρας υπογραμμίζει ότι αναμένεται να υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις αλλά και συσσωρευτικές επιπτώσεις από αρκετές προτεινόμενες πολεοδομικές ζώνες ή/και πολιτικές και αυτές θα μπορούσαν να εξαλειφθούν ή/και να περιοριστούν σημαντικά εφόσον υπάρξουν συγκεκριμένες αλλαγές/τροποποιήσεις σε ό,τι αφορά τις πρόνοιες του υπό εξέταση Αναθεωρημένου Τοπικού Σχεδίου. Μεταξύ άλλων ζητά να μην ισχύσει η πολιτική της Μεμονωμένης Κατοικίας στην περιοχή της Χερσονήσου του Ακάμα, αφού επηρεάζει πολλαπλά και συσσωρευτικά διάφορα αντικείμενα προστασίας, καθώς και να διασφαλιστεί ότι κατά μήκος του οδικού δικτύου που οδηγεί από τις κοινότητες προς το Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα (Δευτερεύον Οδικό Δίκτυο), δεν θα επιτρέπονται αναπτύξεις. 

Περαιτέρω, η Υπηρεσία Θήρας υπογράμμιζε ότι το θέμα του επισκέψιμου αγροκτήματος δεν ρυθμίζεται ικανοποιητικά και θα επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις. Σημείωνε ακόμα ότι η περιοχή της προτεινόμενης ζώνης εξειδικευμένων αναπτύξεων στην Ίνεια, αυτή στη Δρούσεια και το δυτικό μισό μέρος στον Κάθηκα-Αρόδες θα επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις. Θέση πήρε και για τις τουριστικές ζώνες: α) Η επέκταση της τουριστικής ζώνης Τ3α2α στο Νέο Χωριό να μην ισχύσει εντός των περιοχών που υπάρχουν αργάκια/φαράγγια (Αργάκια του Πλατανιού, των Αλμυρών, του Βάτου, της Πευκούς και του Χάλαβρου, καθώς και Ποταμοί Σίννορος, Πετράτης και Μαγκουλίνα). β) Η τουριστική Ζώνη στην Ίνεια Τ3δ2 θα πρέπει να περιοριστεί και να μετακινηθεί προς την προτεινόμενη Τ3δ5, έτσι ώστε να μην δημιουργείται δεύτερος πυρήνας μακριά από την κοινότητα.

https://philenews.com/oikonomia/kypros/article/1483398/stin-teliki-eftheia-ga-schedio-akama-orgodes-paraskinio?fbclid=IwAR3WwRHjjVS1McUyE0lE-qDG-1JZbtTHOgpO0CP4YE5V77Z0oeWHqhQrlWQ