+357 22 667722 / +357 22 667990 cy.hunt.fed@cytanet.com.cy

Κ.Ο.Κ. & Δ.Α.Ζ.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ
58ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΚ & ΔΑΖ

58ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΚ & ΔΑΖ

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγίου και Διατήρησης Άγριας Ζωής ανακοινώνει με χαρά την επιτυχή ολοκλήρωση του 58ου Παγκύπριου Συνεδρίου μας, το οποίο...

Κυνηγοί Παγκύπρια